חומר משמר :

חומר משמר הוא תוסף מזון המאריך את הזמן בו המזון נשאר טרי.
חומר משמר מונע את חימצונו המהיר של המזון ומקשה על גדילתם של מיקרואורגניזמים בתוכו.
שתי הסיבות המרכזיות לשימוש בחומרים משמרים הן מניעת הרעלות מזון
והארכת חיי המדף של מוצרי המזון תוך שינוי מינימלי בטעמם של המאכלים.