חדשות ועדכונים :

 • הודעה חשובה!

  בשלב זה לא ניתן לבצע הזמנות דרך האתר.
  המחירים משתנים מעת לעת ואינם מעודכנים לצורך הזמנות.
  עימכם הסליחה!

 • חדש! מועדון לקוחות ב"הקולה" - ההצטרפות בסניפים בלבד!

  השקת מועדון הלקוחות של "הקולה" - לפרטים נוספים והצטרפות גשו לסניפי הרשת.

 • בקרוב מערכת הזמנות למפיצים

  בשבועות הקרובים תושק מערכת הזמנות לזכייני הקולה.
  המערכת תאפשר הזמנת מוצרים בקלות ותאפשר מעקב הזמנות.

 • הקולה בטלויזיה....

  הקולה נותנת חסות למכבי תל אביב בכדורסל....
  ניתן לצפות בפרסום הקולה בכלל משחקי הבית הן במסגרת הליגה הישראלית והן במסגרת היורוליג

תקנון למבצע :

                                                                     הקולה – רק דברים טובים תקנון מבצע/פעילות

 החל מ- 25.07.17. 
להלן פרטי המבצע/הפעילות :
 
המבצע
 
 1. "משתתפי המבצע" – רק חברי עמוד הפייסבוק של חברת הקולה – רק דברים טובים.
 2. המבצע - כל משתתף שהינו חבר בעמוד הפייסבוק של החברה כהגדרתו לעיל שיגיע לאחד מסניפי הקולה – רק דברים טובים בכתובות הבאות בלבד א). ברחוב דב הוז 25 ב). ברחוב החרושת 9 בבת ים ג). המרכבה 40 חולון ויוכיח כי הוא עשה לייק לפוסט נשוא מבצע זה ו/או לעמוד הפייסבוק של החברה יהא זכאי, אך ורק בתנאי שביצע קנייה ממוצרי החנות מעל לסך של 100 ₪ (שאינה כוללת אלכוהול ו/או טבק ו/או סיגריות) באופן חד פעמי, לאחת מהמתנות הבאות בלבד (להלן :"הפרס"):
                                 א.         טחינה אל רוזנא 450 גר';
                                  ב.         150 גר' אגוז מלך
                                  ג.          150 גר' מנציס חריף;
                                  ד.         200 גר' פיסטוק קלוי;
 1. תקופת המבצע – החל מיום ______ ועד גמר המלאי כאשר החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע לפני בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 2. אין כפל מתנות ו/או מבצעים.
 3. ההטבות ניתנות למימוש אך ורק בסניפים המצוינים לעיל ורק באופן חד פעמי בלבד.
 
תנאי שימוש ותקנון המבצע
 
 1. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
 2. הוראות התקנון הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר.
 3. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.
 4. הפעילות פתוחה להשתתפות לחברים של החברה בפייסבוק בלבד.
 5. התנאים להשתתפות בפעילות יצוינו באופן מדויק בסטטוס של התחרות או בעמוד הפייסבוק שיקבע, כולל מועד התחלה, מועד סיום הקריטריונים לזכייה וכדומה.
 6. באחריותם של המשתתפים למלא אחר התנאים להשתתפות בפעילות. החברה לא תישא באחריות על אי ביצוע מלא של תנאי ההשתתפות.
 7. ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה והחברה לא תשא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 8. ההשתתפות מותרת לגילאי 13 ומעלה לבעלי פרופיל פייסבוק חוקי ע"פ תקנות פייסבוק שניתנים לזיהוי באמצעות תעודת זהות ותמונת פרופיל תואמת.
 9. ההשתתפות הנה אישית למשתמש. השתתפות בזהות בדויה  אסורה ותפסל לאלתר.
 10. הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון.
 11. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה:
  1. שההשתתפות שלו נעשתה או גרמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה
  2. נעשה שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין
תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.
 1. הנהלת החברה ו/או עמוד הפייסבוק רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.
 2. פרטי המשתתפים בפעילות המצויים בידי החברה במערכת הפעילות\תחרות, לרבות שם הפרופיל, תמונת הפרופיל, פרטים אישיים שנמסרו, כתובת IP, תמונות שהועלו וכל חומר אחר הקשור במשתתפים הינם הסופיים והמכריעים
 3. החברה רשאית למסור הודעה על הזוכה בפרסום בסטטוס בדף החברה בפייסבוק תוך מספר ימי עסקים מיום סיום הפעילות. המשתתפים נותנים הסכמתם המלאה לאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד החברה לרבות בעניין פרטיותם.
 4.  באחריות המשתתפים לבדוק את פרטי הזכייה.
 5. באחריות הזוכה ליצור קשר עם מפעילי העמוד ו\או נציגי החברה ולהסדיר את קבלת הפרס.
 6. אין החברה  אחראית לפרסום הזכייה בהודעה פרטית, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ו\או קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה.
 7. הפרסים שיוקצו לפעילות יפורטו ויועברו לזוכים תוך זמן סביר לאחר תיאום והצגת תעודת זהות הזהה לשם המשתתף ותמונת הפרופיל שלו. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדויקים, או אי דרישה של הפרס.
 8. הפרס יסופק לזוכה במסירה אישית במשרדי החברה או בדואר ישראל (לפי שיקול דעתה של החברה). קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת זהות הזהה לשם ותמונת המשתתף. קבלת הפרס תחשב כמילוי מחויבות החברה למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה. במידה ולא תהיה דרישה לפרס במועד הנקוב, רשאית החברה להעבירה לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתה או להעמידו כפרס פעם נוספת בפעילות אחרת  או לבטלו כליל.
 9. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה.
 10. לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין לחברה או מי מטעמה כל מחויבות או אחריות בגין הפעילות עצמה וכן, אין למשתתף/זוכה כל אפשרות לבוא בתביעה או טענה כנגד החברה.
 11. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי החברה ו/או נציגיה יהיו רשאים לעשות שימוש בתגובה שנשלחה לפי שיקול דעתם,  כולל פרסום התוכן, עריכת התוכן, שינוי התוכן,  שידורו בטלוויזיה ו/או באינטרנט,  ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל. התחייבות זו מטעם המשתתף הינה בלתי חוזרת.
 12. הפעילות הנה באחריות מפעילי הדף בלבד, ואין לפייסבוק או מי מטעמה כל נגיעה או קשר לדף, או לפעילות המדוברת.
 13. אין החברה, נציגיה ו\או מפעילי דף הפייסבוק  אחראים לפעילות תקינה של:
  1. מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, על כל מרכיביה.
  2. מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים בה משתמשים המשתתפים בפעילות
ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן בפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים,  לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
 1. שימוש בחומרים הנושאים זכויות יוצרים הינו באחריות המשתתף בלבד (כגון: תמונות, איורים, ציטוטים קבצי סאונד ו\או וידיאו ועוד). ברור כי החומרים הינם מקוריים וכי המשתתף הינו בעל זכויות היוצרים עליהם. במידה והמשתתף אינו בעל הזכויות לשימוש בחומרים, ישא באחריות לבדו למקרה של הפרה של זכויות אלו.
 2. משתתף שנמצא משתמש בחומרים שהזכויות עליהן אינן שייכות לו, יפסל מהפעילות לאלתר וללא מתן הסבר נוסף. כמו כן ישא באחריות לכל הליכים משפטיים שיינקטו נגדו בגין הפרת זכויות.
 3. אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות, נציגי החברה ולמפעילי הדף. פעילות מעין זו תגרום להשעיה של הגורם הפוגע ובמקרים חריגים אף עצירת/הפסקת התחרות, ללא החובה למתן הסבר.
 4. הפרה של הסעיפים:6,3, 8, 9, 11, 21, 23,22, 24 תחשב להפרה בוטה של התקנון ותגרום לפסילה מיידית של המשתתף, ללא מתן הסבר נוסף
 5. ט.ל.ח.